Podporujeme své zákazníky a spotřebitele v tom, aby o svém budoucím nákupu rozhodovali zodpovědně a s ohledem na životní prostředí. Už když společnost Drylock v České republice budovala svou vlajkovou loď, výrobní závod v Hrádku nad Nisou, bylo zřejmé, že otázka udržitelnosti je pro nás zcela zásadní. Velký důraz klademe na efektivní zpracování materiálů s využitím moderních technologií a s podporou špičkové laboratoře. Zavedli jsme transparentní a pokročilé průmyslové postupy. Drylock se stal rychle rostoucí globální společností zaměřenou na inovace, jejichž prostřednictvím chceme spotřebiteli pomoci získat více za méně nákladů. Závod v Hrádku se stal modelovým vzorem pro všechny další továrny po celém světě.

Moderní vybavení

Společnost Drylock usiluje o neustálou modernizaci všech svých devíti výrobních závodů. Důkazem toho jsou i investice přesahující 200 milionů EUR. Díky tomu dosahujeme vynikajících výsledků v oblasti efektivního využívání energie, omezení prašnosti v prostředí výrobny, ale i v oblasti bezpečnosti zaměstnanců. Díky špičkovému vybavení se také můžeme soustředit na skvělý design produktů, kdy někdy méně může znamenat více.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců jsou pro nás jednoznačnou prioritou ve všech devíti výrobních závodech.

Rodinná firma

Drylock je 100% soukromou společností, jež si velmi zakládá na dlouhodobě dobrém jménu. Jsme maximálně vstřícní, vnímaví a odpovědní vůči svým zaměstnancům i zákazníkům. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování pracovních podmínek a na individuální potřeby našich zaměstnanců. Na oplátku žádáme, aby naši zaměstnanci pracovali se zájmem nejen o svou pozici a firmu, ale i o naše zákazníky a samozřejmě o spotřebitele, kterým jsou naše výrobky určeny.

SEDEX®

Audity Sedex® byly na pracovištích společnosti Drylock prováděny průběžně, a to zejména se zaměřením na pracovní standardy, zdraví a bezpečnost, životní prostředí a etiku v podnikání.

navštivte webové stránky SEDEX®

Výroba

ISO® 13845, 14001 a 9001: Všechny výrobní areály společnosti Drylock jsou buď registrovány podle ISO®, nebo na registraci pracují.

Laboratoře

Společnost Drylock má v celém svém dodavatelském řetězci devět laboratoří. Centrální laboratoř, která nastavuje globální standardy, je umístěna v Hrádku nad Nisou v České republice. Analýza a kvalifikace materiálů a hotových výrobků je naší prioritou jak z hlediska kvality, tak z hlediska udržitelnosti. Současně se soustředíme na inovace, které přináší skutečné výsledky pro spotřebitele a zákazníka.

Odpad z výroby

Společnost Drylock se zavázala na všech devíti výrobních místech maximalizovat recyklaci odpadu z výroby. Pouze v případech, kdy není recyklace vzhledem k analýze životního cyklu produktu možná, uchylujeme se ke spalování odpadu.

Udržitelná výroba

Závod v českém Hrádku nad Nisou měl od počátku certifikaci LEED, která potvrzuje, že je stavba maximálně šetrná k životnímu prostředí. Tato certifikace udává i směr, jak společnost uvažuje o stávajících i budoucích závodech. Zavázali jsme se k neustálému rozšiřování využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tuto iniciativu vede náš závod v italském Buccinascu se 100% využitím energie ze solárních panelů.

Řízení růstu udržitelným způsobem

Společnost Drylock samozřejmě při vývoji produktů bere v potaz analýzu životního cyklu a všechny aspekty bezpečnosti spotřebitelů. Společnost Drylock se také prostřednictvím členství v EDANA pozitivně podílí na rozvoji osobní péče a usiluje o širší pojetí udržitelnosti.

Spotřební etikety

Drylock věří v informované rozhodnutí spotřebitele. V současné době pracujeme s následujícími spotřebitelskými etiketami – FSC®, PEFC™, Cotton Organic, Oeko-Tex, Nordic Swan, Asthma, Vega, Blauer Angel, EWG.

Inovace

Společnost Drylock dodala na trh dvě absorpční technologie, které posunují program udržitelnosti výrazným způsobem kupředu.

Design výrobku bez celulózy

Společnost Drylock má plně kvalifikovanou a osvědčenou technologii bez celulózy již od zahájení provozu v Hrádku nad Nisou v roce 2011. U dětských plenek a produktů pro dospělé to vedlo k nové úrovni komprese výrobků v balení. Balení výrobků se tak výrazně zmenšila a výsledkem je efektivnější využití materiálů a menší počet nákladních vozidel na silnicích. Velmi si vážíme pozitivního ohlasu našich zákazníků, kteří si chválí diskrétnost, pohodlí a to, jak se produkty skvěle přizpůsobí tělu.

Magical Tubes®

Společnost Drylock uvedla tuto novou technologii absorpčního jádra na trh v květnu roku 2017 a v říjnu téhož roku se již první výrobky objevily v regálech maloobchodů. Bylo prokázáno, že tato rozsáhle testovaná technologie přináší nižší míru úniku tekutiny, a tím i nižší spotřebu výrobků, což znamená, že méně může znamenat opravdu více. Je také faktem, že toto nové absorpční jádro umožnilo efektivnější využívání surovin, což potvrzuje, že naše kroky ke zvyšování udržitelnosti výroby jsou správné.

Flash Dry

S novou technologií Flash Dry představuje Drylock nový koncept absorpčního jádra, které pomáhá udržet vašemu dítěti pocit svěžesti a v sucha po celý den i noc.
Díky zvýšené kapilární absorpci v kombinaci s kanálky uvnitř jádra je plenka během velmi krátké doby suchá.
Flash Dry technologie poskytuje vynikající rovnováhu mezi rychlou suchostí plenky a ochranou proti jejímu protečení.

CO₂ neutrální výroba

Společnost Drylock Technologies obdržela certifikát „CO₂ neutrální“ od nezávislé poradenské společnosti CO₂logic v oblasti klimatu a od Belgické inspekční a certifikační instituce Vinçotte.

Společnost Drylock Technologies je tak odměněna za své úsilí o snížení emisí CO₂.

Společnost Drylock byla v roce 2020 první, která má všechny své výrobní procesy v Evropě (Hrádek nad Nisou v České republice, Segovii ve Španělsku, Buccinasco v Itálii) poháněné obnovitelnou energií a tam, kde to není možné, Drylock Technologies kompenzuje emise podporou certifikovaných klimatických projektů.

Drylock pokračuje v tomto úsilí o udržitelnost v roce 2021 tím, že bude mít jako první v USA (Eau Claire);  jednorázové hygienické výrobky pocházející z uhlíkově neutrální výroby

Papírový sáček

Společnost Drylock a její obaloví partneři věnovali rok intenzivnímu výzkumu a vývoji projektu „ Papírového obalu na dětské plenky“. Nový typ obalu v hygienickém průmyslu, který je skutečně recyklovatelný a biologicky odbouratelný a zároveň je dostatečně pevný a ochrání integritu dětských produktů Drylock uvnitř balení.

Spotřebitelem použitý recyklovaný plast jako balicí materiál.

Společnost Drylock Technologies jako inovativní hráč na trhu osobních hygienických výrobků byla, společně se svými zákazníky, jedním z prvních výrobců ve svém oboru, kteří minulý rok v rámci svých aktivit zavedli využití spotřebitelem použitého recyklovaného plastu, označovaného jako PCR (post-consumer recycled plastic). Tento nový výzkum je součástí stálého úsilí společnosti Drylock při zvyšování míry udržitelnosti používaných balicích materiálů. Vizí společnosti pro rok 2021 je nadále investovat do oběhového hospodářství prostřednictvím zavádění a zvyšování podílu spotřebitelem použitého recyklovaného PE v obalech, které společnost používá a které jsou již nyní 100% recyklovatelné. A jaký je rozsah tohoto projektu? Všechna výrobková portfolia společnosti Drylock v Evropě!

Společnost Drylock, motivovaná snahou o udržitelnost jak se strany svých zákazníků, tak i svou vlastní, již do své evropské nabídky zavedla podstatný podíl recyklovaného PE, aniž by tím byla jakkoli ohrožena kvalita a ochrana takto balených hygienických výrobků. Přestože je dostupnost vysoce kvalitního recyklovaného materiálu použitého spotřebitelem nyní stále ještě omezená, společnost Drylock si zajistila dodávky od spolehlivých partnerů a může tak zákazníkům nabídnout možnost zahrnout PCR plasty do jejich sortimentu.

Protože používání PCR plastů přispívá k oběhovému hospodářství opětovným využitím recyklovaných plastů jako balicího materiálu pro nové výrobky, ovlivňuje tento projekt životní prostředí pozitivně více způsoby. Dvěma příklady z mnoha je snížení produkce emisí CO2 díky recyklaci namísto spalování odpadu a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů na výrobu zcela nového plastu.

Společnost Drylock se zavazuje pokračovat v roli průkopníka na poli vývoje udržitelného využití odpadů a nabízet svým zákazníkům možnosti, které splňují požadavky trhu na udržitelná a oběhová řešení balení.

Co pro Vás můžeme udělat