Drylock logo
zprávy

Dnes je Světový den oceánů

8 června, '22

Je čas podniknout kroky k ochraně našeho oceánu pro nás i budoucí generace.

Drylock a Plastic Bank spolupracují na snížení plastového odpadu, zastavení jeho pronikání do oceánu a vyvedení lidí z chudoby.

Vyhýbání se plastům a zavádění obsahu recyklovaných plastů do našich produktů a obalů zabraňuje tomu, aby recyklovatelný materiál skončil na nesprávném místě.

Pojďme všichni společně vytvořit pozitivní vlnu změn! #Světový den oceánů

Sdílet tento článek na:

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva