Drylock logo

unikátní
obalová
řešení

unikátní
obalová
řešení

unikátní
obalová
řešení

Zvyšování úrovně balení pro osobní hygienu s řešeními na úrovni udržitelnosti a prémiovosti.

Zvyšování úrovně balení pro osobní hygienu s řešeními na úrovni udržitelnosti a prémiovosti.

V Drylock Technologies jsme hrdí na to, že jsme průkopníkem v odvětví osobní hygieny. Náš závazek k inovacím, udržitelnosti a efektivitě nás odlišuje a nikde to není tak patrné, tak jako v naší široké škále možností balení. Od možností šetrných k životnímu prostředí až po obaly díky nimž se budete v obchodních regálech vymykat: vyhovíme vašim jedinečným potřebám a zájmům životního prostředí. Přidejte se k nám a spolu utvářejme udržitelnou budoucnost, jedno balení za druhým.

Elevating personal hygiene packaging with solutions ranging in level of sustainability and premiumization

At Drylock Technologies, we take pride in being a pioneer in the personal hygiene industry. Our commitment to innovation, sustainability and efficiency sets us apart, and nowhere is this more evident than in our extensive range of packaging options.

 

Ranging from environmentally friendly options to packaging that makes you stand out on the shelf: we cater to your unique needs and environmental concerns. Join us in shaping a sustainable future, one package at a time.

obaly z recyklovaného plastu

Drylock Technologies byl prvním výrobcem osobních hygienických potřeb, který začal nabízet balení do papírových sáčků pro celé své produktové portfolio.

57% spotřebitelů požaduje použití jiných obalových materiálů než jsou plasty. V EU se recykluje více papírových obalů než jakékoliv jiné obalové materiály dohromady.

Naše papírové sáčky lze vyhodit do popelnic určených pro papír a přitom chrání vaše produkty stejně jako klasické LDPE sáčky.

bio plastové obaly

Naše prémiové možnosti balení jsou určeny pro produkty, kterými chcete v obchodních regálech vynikat.

Měkkost našich kvalitních produktů se tak odráží v hebkém vzhledu a na omak příjemnému materiálu našich prémiových sáčků.

Obal se vyznačuje jedinečným nádechem a prémiovým vzhledem.
Drylock Technologies je v tomto průkopníkem a prvním výrobcem hygienických potřeb, který v roce 2022 přestal nabízet plastové sáčky na 100% LDPE bázi.

Všechny naše sáčky obsahují minimálně 15% recyklovaného materiálu a dokonce i nabízíme sáčky se 100% obsahem recyklovaného materiálu.

Naším cílem je dosáhnout každoročního snížení spotřeby nových plastů minimálně o 20%.

balení do papírových sáčků

Bio plastové odpady jsou udržitelnější alternativou k fosilním plastům využívajícím obnovitelné zdroje.

Organický odpad a odpad z biomasy se regeneruje do 100% recyklovatelných obalů, což přispívá oběhovému hospodářství a má za následek až o 75% nižší emise CO2.

Tento udržitelný původ nahrazuje fosilní paliva a poskytuje jasnou výhodu snížením uhlíkové stopy až o 80% ve srovnání s jeho tradiční alternativou.

prémiové balení

obaly z
recyklovaného plastu

Drylock Technologies je v tomto průkopníkem a prvním výrobcem hygienických potřeb, který v roce 2022 přestal nabízet plastové sáčky na 100% LDPE bázi.

Všechny naše sáčky obsahují minimálně 15% recyklovaného materiálu a dokonce i nabízíme sáčky se 100% obsahem recyklovaného materiálu.

Naším cílem je dosáhnout každoročního snížení spotřeby nových plastů minimálně o 20%.

balení do
papírových sáčků

Drylock Technologies byl prvním výrobcem osobních hygienických potřeb, který začal nabízet balení do papírových sáčků pro celé své produktové portfolio.

57% spotřebitelů požaduje použití jiných obalových materiálů než jsou plasty. V EU se recykluje více papírových obalů než jakékoliv jiné obalové materiály dohromady.

Naše papírové sáčky lze vyhodit do popelnic určených pro papír a přitom chrání vaše produkty stejně jako klasické LDPE sáčky.

bio plastové
obaly

Bio plastové odpady jsou udržitelnější alternativou k fosilním plastům využívajícím obnovitelné zdroje.

Organický odpad a odpad z biomasy se regeneruje do 100% recyklovatelných obalů, což přispívá oběhovému hospodářství a má za následek až o 75% nižší emise CO2.

Tento udržitelný původ nahrazuje fosilní paliva a poskytuje jasnou výhodu snížením uhlíkové stopy až o 80% ve srovnání s jeho tradiční alternativou.

prémiové
balení

Naše prémiové možnosti balení jsou určeny pro produkty, kterými chcete v obchodních regálech vynikat.

Měkkost našich kvalitních produktů se tak odráží v hebkém vzhledu a na omak příjemnému materiálu našich prémiových sáčků.

Obal se vyznačuje jedinečným nádechem a prémiovým vzhledem.

smyčka se uzavírá

V Drylock Technologies jsme si vědomi své odpovědnosti.

A to je důvod proč uzavíráme kruh opětovným použitím našeho vlastního plastového obalu.

Každý měsíc posíláme až 20 tun plastového odpadu z našeho výrobního procesu našim dodavatelům sáčků k recyklaci.

Tímto způsobem tak přispíváme k oběhovému hospodářství a snižujeme naší uhlíkovou stopu.

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva