Drylock logo

klimatická
akce

Náš princip priority:

vyhýbat se

snížit

kompenzovat

První v sektoru hygieny, kdo dosáhnul
statusu CO2 neutrální společnosti**
First ones on the hygiene sector
achieving the status of CO2 neutral company**
*pokrývající rozsah 1, rozsah 2 a částečný rozsah 3 (služební cesty)
**schváleno akreditovaným externím partnerem

náš pokrok

snížení emisí uhlíku*
44%
*Rozsah 1 a 2 ve srovnání s údaji z roku 2018
zelené obnovitelné energie v Evropě
100%
energetická účinnost zvýšená o**
11%
** srovnání s rokem 2020

naše dlouhodobá
strategie

Sladění emisí společnosti Drylock s Pařížskou dohodou s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C.

Rozsah 1 a 2

snížení emisí do roku 2030***
46%

Rozsah 3

snížení emisí do roku 2030***
25%
*** Ve srovnání se základním rokem 2019

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva