Drylock logo

Vítejte na webových stránkách společnosti Drylock Technologies („webová stránka“).

Tyto podmínky používání jsou vypracovány společností Drylock Technologies NV, se sídlem 9240 ZELE, Spinnerijstraat 12, zapsané v Crossroads Bank pro podniky v rejstříku právnických osob GHENTU, oddělení DENDERMONDE, pod číslem 0479.766.057 („Drylock“) a každá osoba, která řídí, je řízena nebo je pod společnou kontrolou společnosti Drylock („Dceřiné společnosti“).

Pokud na tyto webové stránky vstoupíte, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany, uznáváte a souhlasíte s následujícími ustanoveními. Kromě toho souhlasíte s právním závazkem a jednáním v souladu s těmito podmínkami používání.  Pokud by jakékoliv ustanovení bylo nejasné nebo pokud nechcete přijmout tyto podmínky používání, nesmíte na tyto webové stránky přistupovat.

Drylock si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu změnit, aniž by o tom musel informovat. Proto byste měli tyto podmínky používání pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste si vědomi aktualizovaných podmínek používání.

Použití webové stránky

Souhlasíte s tím, že budete používat webové stránky pouze pro osobní, nekomerční účely. Není dovoleno měnit, kopírovat, publikovat, reprodukovat, dělat fotografické kopie, přenášet, ukládat, zpracovávat jakýkoli Obsah (jak je definováno níže) webové stránky, ani nesmíte vytvářet nebo provozovat žádné odkazy na tyto webové stránky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Drylock nebo dceřiných společností.

Jakýmkoli obsahem webové stránky se bez omezení myslí všechny:

 

(“Obsah”)

 

Není dovoleno provádět nic, co by mohlo způsobit poškození společnosti Drylock, dceřiných společností nebo její pověsti. Jakýkoli obsah této webové stránky patří společnosti Drylock a jejím dceřiným společnostem a v žádném případě nesmí být používán pro komerční účely nebo účely, jako je například, mimo jiné, vytěžování dat, „scraping“ obrazovky, vytěžování procesů nebo jakákoli jiná forma získávání obchodních informací.

Webová stránka navíc nemůže být použita k narušení přístupu určitým osobám, ani nesmí být použita k porušování práv společnosti Drylock a/nebo dceřiných společností.

Jakékoli nepovolené užívání webové stránky, bez ohledu na její účel, bude porušením těchto podmínek používání a bude mít za následek vznik odškodnění, jak je uvedeno níže.

Duševní vlastnictví

Jakýkoli obsah této webové stránky obsahuje práva duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva. Návštěvou nebo používáním této webové stránky proto výslovně souhlasíte s tím, že vyhrazujete všechna práva duševního vlastnictví společnosti Drylock a/nebo jejím dceřiným společnostem a že nevyvodíte žádná práva pro sebe nebo jinou třetí stranu.

Kromě toho souhlasíte s návštěvou a používáním webových stránek pouze v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto podmínkách používání. V případě jakýchkoli pochybností o tom, zda jste oprávněni určitým způsobem používat webové stránky, kontaktujte před zahájením používání webové stránky společnost Drylock nebo její dceřiné společnosti.

Záruky

Přestože byla tato webová stránka zpracována s maximální péčí, společnost Drylock ani její dceřiné společnosti neposkytují žádnou záruku týkající se správnosti, přesnosti, kvality, zabezpečení, spolehlivosti, výkonu, dostupnosti nebo funkčnosti jakéhokoli obsahu webové stránky.

Pokud webová stránka obsahuje hypertextové odkazy nebo odkaz na jiné webové stránky nebo produkty třetích stran, společnost Drylock ani její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za škody vzniklé kliknutím na tyto odkazy.

Drylock v žádném případě neodpovídá za webovou stránku ani za její obsah.

Ochrana dat

Společnost Drylock a její dceřiné společnosti budou s veškerými informacemi, které mají v držení, nakládat s péčí a v souladu s Ochranou osobních údajů , která je nedílnou součástí těchto podmínek používání

Mějte však na vědomí, že žádné připojení k webovým stránkám nelze považovat za zcela bezpečné nebo zcela důvěrné. Informace přenášené prostřednictvím této webové stránky mohou být zachyceny třetími stranami.

Odškodnění

Výslovně souhlasíte s tím, že společnosti Drylock a/nebo jejím dceřiným společnostem nebudete přičítat odpovědnost za škody, ztráty a náklady. Nebudete činit nároky vůči společnosti Drylock a/nebo jejím dceřiným společnostem ve vztahu k vašemu používání webové stránky.

Kromě toho vám společnost Drylock nebo její dceřiné společnosti budou přičítat odpovědnost za jakékoli porušení výše uvedených ustanovení nebo jakékoli jiné nepovolené používání webových stránek nebo obsahu. Společnost Drylock nebo její dceřiné společnosti si mohou svobodně vybrat mezi právně poskytnutými prostředky nápravy nejvhodnější sankci za porušení nebo nepovolené použití a budou moci zablokovat přístup na webové stránky.

Příslušné právo

Tyto podmínky používání byly stanoveny a řídí se belgickým právem. Pokud vznikne jakýkoli spor, souhlasíte s tím, že před zahájením jakéhokoli soudního řízení budete usilovat o smírné urovnání sporu. Pokud nebude dosaženo smírného urovnání sporu, bude každý spor plně a výlučně posuzován soudy v belgickém Bruselu. Jakákoli jiná volba práva nebo jakákoli jiná jurisdikce bude nekompetentní.

Kontaktní údaje

Pokud při návštěvě nebo používání webové stránky vzniknou nějaké dotazy, připomínky, nejasnosti nebo obavy, můžete kontaktovat společnost Drylock a její dceřiné společnosti prostřednictvím:

Info@drylocktechnologies.com

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva