Drylock logo

Spojené národy

cíle
udržitelného
rozvoje

cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni podnikat odpovědně a eticky, respektovat a chránit partnery, se kterými spolupracujeme, komunity, ve kterých pracujeme, a planetu, na které žijeme

Strategie udržitelnosti společnosti Drylock je v souladu s Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj OSN.

Drylock svou prací pozitivně přispívá k následujícím SDGs

blaho

 • Společnost Drylock usiluje o blaho našich zákazníků prostřednictvím vývoje inovativních absorpčních hygienických produktů.
 • energie

 • 100 % objemu naší výroby je vyrobeno ze zelené energie.
 • Cíl 2030:
 • zachování 100 % zelené energie
 • průmysl a inovace

 • Výstavba skladů vedle našich závodů, abychom snížili uhlíkovou stopu naší logistiky.
 • Zlepšení paletizace modelováním.
 • Modální posuny, jako je vlak Drylock.
 • udržitelné využívání přírodních zdrojů

 • Drylock přestal nabízet plastové obaly na bázi 100% panenského oleje v Evropě od roku 2023.
 • 63 % primárních obalů obsahuje recyklované suroviny.
 • Plné portfolio dostupné v papírových obalech.
 • Cíl 2030:
 • Snížení 50 % plastů na bázi panenského oleje v našich evropských obalech.
 • klimatická změna

 • Emise uhlíku sníženy o 92 %* (rozsah 1 a 2).
 • Cíl 2030:
 • Snížení rozsahu 1 a 2* o 65 %.
 • Snížení rozsahu 3** o 25 %.
 • biodiverzita

 • 100% certifikované (FSC/PEFC) suroviny na bázi dřeva v Evropě
 • 100% certifikovaná organická bavlna.
 • Všechny naše suroviny splňují požadavky PETA.
 • partnerství pro tento cíl

 • Dlouhodobým posláním společnosti Drylock je maximalizovat integritu a spravedlnost ve všech činnostech a usilovat o to, aby společnost vždy splňovala nejvyšší profesionální, compliance a etické standardy.
 • *Ve srovnání se základním rokem 2019
  **Ve srovnání se základním rokem 2021

  contact
  us

  We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
  first name *
  last name *
  email *
  phone *
  company *
  role *
  message *

  kontaktujte
  nás

  Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
  křestní jméno *
  příjmení *
  email *
  telefon *
  firma *
  funkce *
  zpráva