Drylock logo
  1. Použití a identifikace

Webová stránka https://drylocktechnologies.com/, majetek společnosti Drylock, v čas od času upravovaném znění („Webová stránka“), používá cookies.

Zásady používání cookies při návštěvě webové stránky upravují použití funkčních a marketingových cookies. Vždy, když tyto zásady používání cookies odkazují na Drylock, bere se v potaz společnost Drylock a všechny její dceřiné společnosti, společnosti, které řídí, jsou řízeny nebo jsou pod kontrolou společností Drylock („Dceřiné společnosti“). Vždy, když tyto zásady odkazují na „Vy“ nebo „Vaše“, tak je tento odkaz myšlen ve smyslu návštěvníka webové stránky, v charakteru nebo formě daného případu.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se cookies nebo uplatnění těchto zásad používání cookies můžete kontaktovat společnost Drylock poštou nebo e-mailem použitím údajů uvedených výše.

  1. Definice a použití cookies

Cookie je soubor obsahující identifikátor, který je odeslán webovým serverem webovému prohlížeči, který tento identifikátor ukládá, aby došlo k zobrazení zapamatovaných informací nebo pro záznam aktivity prohlížení. Vždy, když prohlížeč vyžádá stránku od serveru, je zmíněný identifikátor odeslán zpět na server. Cookie zůstává platná buď do data platnosti, pokud není předtím smazána uživatelem, nebo dokud není prohlížeč zavřen.

Cookies na webové stránce neobsahují žádné informace, které by mohly pomoci k vaší osobní identifikaci. IP adresy nejsou nikdy spojené se jménem a e-mailovou adresou návštěvníka.

  1. Účel

Společnost Drylock používá na své webové stránce cookies pro následující účely:

  1. Právní základ

Data obsažená v cookie, která jsou nezbytně nutná pro správné zobrazení a správu preferencí na webové stránce, jsou zpracována na základě oprávněných zájmů společnosti Drylock pro údržbu a zlepšení její webové stránky.

Pokud není cookie nezbytně nutná pro správné zobrazení nebo správu preferencí na webové stránce, společnost Drylock vás požádá o svolení používat cookies při vaší první návštěvě webové stránky.

Platí práva uvedená v zásadách ochrany dat.

  1. Poskytovatelé služby.

Poskytovatelé služby společnosti Drylock používají cookies a tyto cookies mohou být během návštěvy webové stránky uloženy na váš počítač.

Pokud se na webové stránce objeví logo společnosti Facebook, společnost Drylock vás vyzve, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook na www.facebook.com/policy.php, kde najdete více informací o používání těchto cookies.

Společnost Drylock může použít Google Analytics pro analýzu použití své webové stránky. Google Analytics shromažďuje informace o použití webové stránky pomocí cookies. Shromažďované informace týkající se webové stránky jsou použity pro vytváření hlášení o používání webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/.

  1. Správa cookie

Většina prohlížečů vám umožní odmítnout/přijmout cookies a cookies smazat. Blokování cookies může ale mít nepříznivý vliv na používání webové stránky.

 

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva