Drylock logo
zprávy

Drylock neustále testuje a inovuje nové udržitelnější způsoby práce.

24 února, '22

Dnes má společnost Drylock celosvětově CO2 neutrální produkci a v současné době instaluje CO2 neutrální nejmodernější plně automatizovaný sklad vedle svých výrobních závodů. Cesta udržitelnosti se ale nikdy nezastaví. Drylock a partneři testují E-trucks pro přepravu na krátké vzdálenosti. Nahrazením současných nákladních vozidel to přináší 100% snížení emisí CO2 a drastický pokles hluku! Tato nová elektrická nákladní vozidla jsou skvělou spoluprací pro podporu inovací a vývoj nových technologií pro posun směrem k zelenější budoucnosti.

Sdílet tento článek na:

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva